• Inicijativa za poboljšanje bezbednosti dece na Internetu prestavlja korak napred u borbi protiv brojnih pretnji
    koje ugrožavaju sve nas koji koristimo Internet.
Nije zlato sve što sija!
Koje su zamke na
internetu?
Šta sve može da utiče
na vašu decu?
Kako se
zaštititi?